Graudu kaltes būvniecība un modernizācija

Graudu noliktavas pārbūve un graudu uzglabāšanas tvertņu jauna būvniecība, graudu pirmstīrīšanas ēkas pārbūve par sēklas materiālu attīrīšanas ēku