Kompleksu būvniecības projektu realizēšanas viens no veiksmes faktoriem ir efektīva būvniecības procesu vadība. Tādēļ būvniecība ar Benson Industry veidota saprotama un pārskatāma – ērtības, ko sniedz zinoša komanda.

Sabalansējot modernus, tradīciju pārbaudītus būvniecības risinājumus un būvniecības tehnoloģijas, nodrošināta kvalitāte katrā objektā. Efektivitātes paaugstināšanai pielietoti jaunākās paaudzes laika un darba kontroles mehānismi.

Primāra ir sadarbība ar pasūtītāju un sadarbības partneriem, lai tas, ko būvējam, atbilst gaidītajam.

PILNA CIKLA BŪVNIECĪBA

Industriālo, lauksaimniecības, dzīvojamo un sabiedrisko ēku būvniecība

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi

Ūdens un kanalizācijas būvdarbi

Inženiertīklu izbūve

Labiekārtošanas darbi

Bruģēšana

Asfaltēšana

Konsultācijas

Darba uzdevumu definēšana

Tāmes sagatavošana un saskaņošana

Darba plāna izstrāde

Tehniskā apsekošana

Tehnisko risinājumu piedāvāšana un izstrāde

UZTICAMĪBA

Līgumisko solījumu izpilde, garantijas un finansiāla atbildība par katru sava darba posmu, korekta un godīga attieksmei pret valsti, partneriem un darbiniekiem.

STABILITĀTE

Benson Industry atbild par līgumu un doto solījumu izpildi neatkarīgi no mainīgiem apstākļiem vai izmaiņām valstī un nozarē

KVALITĀTE

Kvalitāte – būvniecības, izmantoto tehnoloģiju, pieņemto lēmumu un pārvaldības jomās.

IZAUGSME

Moderni procesi un tehnoloģijas, īpaši izstrādāti risinājumi un domāšana, kas nodrošina būvuzņēmuma attīstību.

ATVĒRTĪBA

Demokrātisks, uz sadarbību vērsts vadības stils, viedokļu un kolēģu iniciatīvas novērtēšana, demokrātiska lēmumu
pieņemšana.

ATKLĀTI UN GODĪGI

Mēs esam godīgi pret darbiniekiem, godīgi pret valsti, godīgi pret darbu, ko darām, un godīgi pret cilvēkiem, kam celtas mūsu būves.

Vērtības

Benson Industry – par paliekošām vērtībām. Gandarījums par paveikto un arvien jaunām iespējām būvēt gan vienkāršus, gan izaicinošus objektus pilsētvidē un industriālās teritorijās.

Uzņēmumu raksturo paveikto darbu kvalitāte, godprātīga saistību izpilde un ieguldījumi ilgtermiņā.

Komanda augsti vērtē būvniecības priekšrocību — jau šodien celt nākotni. Tādēļ par savu reputāciju rūpējas atbildīgi izpildot noteikto. Sadarbības partneri un darbinieki novērtējuši uzņēmuma uzticamību, elastību un individuālo pieeju katram. Arī turpmāk plānota ilgtspējīga izaugsme uz droši celtiem pamatiem.