Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Gaismas ielā 1, Stūnīšos